Στοιχεία επικοινωνιας

Stavropoulos Tours

Τηλ: 0030 2752 0 25915
Fax: 0030 2752 0 25867
Κινητό: 0030 6944 54 58 91

Επικοινωνήστε μαζί μας!

 

 • Ομορφιές του Ναυπλίου!
 • Ομορφιές του Ναυπλίου!
 • Ομορφιές του Ναυπλίου!
 • Ομορφιές του Ναυπλίου!
 • Ομορφιές του Ναυπλίου!
 • Ομορφιές του Ναυπλίου!
 • Ομορφιές του Ναυπλίου!
 • Ομορφιές του Ναυπλίου!
 • Ομορφιές του Ναυπλίου!
 • Ομορφιές του Ναυπλίου!
 • Ομορφιές του Ναυπλίου!
 • Ομορφιές του Ναυπλίου!
 • Ομορφιές του Ναυπλίου!
 • Ομορφιές του Ναυπλίου!
 • Ομορφιές του Ναυπλίου!
 • Ομορφιές του Ναυπλίου!
Όροι Ενοικίασης
1. ΗΛΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ Κ' ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ : Για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων, ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 23 χρόνια .
2. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ : Πρέπει να είναι ελληνική , ευρωπαϊκή ή διεθνής κ' να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν .
3. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ : Υπάρχει επιβάρυνση 2 Euro ημερησίως .
4. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ : 24 ώρες .
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Κ' ΕΓΓΥΗΣΗ : Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή πιστωτικής κάρτας .
6. ΚΑΥΣΙΜΑ : Επιβαρύνουν το μισθωτή του αυτοκινήτου .
7. ΦΟΡΟΙ : Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν 19 % Φ.Π.Α. .
8. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. : Τυχόν πρόστιμα κ' διοικητικές κυρώσεις , βαρύνουν το μισθωτή .
9. ΤΑΞΙΔΙ εκτός Ελλάδας κ' μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο γίνεται μόνο μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση του γραφείου .
10. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ : 24 ώρες την ημέρα .
11. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ Κ' ΧΑΡΤΕΣ : Διατίθενται χωρίς οικονομική επιβάρυνση , κατόπιν ζήτησης από τον πελάτη .
12. ΠαιδικA καθIσματα κ' αντιολισθητικEς αλυσIδες : Επιπλέον ημερήσια χρέωση 3 Euro .
13. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : Από τις 21:00 έως τις 08:30 επιβαρύνεται με 15 Euro .
14. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Κ' ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ : Επιβάρυνση 0,30 Euro / χλμ .
15. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ : Το ALMA έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου σε ειδικές περιπτώσεις και όταν το γραφείο το κρίνει απαραίτητο .
16. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΜΩΝ : Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση . Κατά την έναρξη της ενοικίασης ισχύουν οι τιμές τις οποίες έχει εγκρίνει η Διεύθυνση Τουρισμού .
17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ : Οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν τις παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις: α) Θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων έως 500.000 Euro β) Υλικές ζημιές τρίτων ( εξαιρουμένου του αυτοκινήτου του ALMA ) έως 100.000 Euro γ) Για ζημιές στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ο ενοικιαστής ευθύνεται μέχρι την αγοραστική αξία του αυτοκινήτου κατά το χρόνο του ατυχήματος μείον 20% .
18. ΚΑΛΥΨΗ ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ : Η ευθύνη του ενοικιαστή περιορίζεται στα 600 Euro για τις κατηγορίες A ? C και στα 750 Euro για τις κατηγορίες D ? F1 , αν δεχτεί να πληρώσει επιπλέον για κάθε ημέρα ενοικίασης το ποσό των 10 Euro για τις κατηγορίες A ? C και το ποσό των 12 Euro για τις υπόλοιπες κατηγορίες .
19. ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ ? ΚΛΟΠΗΣ : Η ευθύνη του ενοικιαστή σε περίπτωση πυρκαγιάς ή κλοπής του αυτοκινήτου περιορίζεται στα 600 Euro για όλες τις κατηγορίες , εφόσον δεχθεί τους όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλει ημερησίως το ποσό των 5 Euro . Απώλειες προσωπικών αντικειμένων δεν καλύπτονται .
20. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ : Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται ολοκληρωτικά των ανωτέρω ποσών ( παρ. 18 και 19 ) εάν αποδεχθεί να πληρώσει για κάθε ημέρα ενοικίασης το επιπλέον ποσό των 10 Euro . Ανεξάρτητα εάν ο πελάτης έχει αποδεχθεί τη συγκεκριμένη κάλυψη , υποχρεούται ούτως στην πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που μπορεί να προκαλέσει στον εσωτερικό χώρο , στο κάτω μέρος ή τους τροχούς και τα ελαστικά του αυτοκινήτου , καθώς επίσης και αν η ζημιά προκλήθηκε από παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο .
21. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΗΓΟΥ Κ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ : Είναι δυνατή έναντι 2 Euro ημερησίως και καλύπτει : α) Τον οδηγό μέχρι του ποσού των 8.500 Euro σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας β) Τους επιβαίνοντες για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ( θάνατο, έξοδα, μόνιμη ολική ανικανότητα ) μέχρι του ποσού των 500.000 Euro .